عروسک خاص

0 ریال

گاو

پولیش بسیار نرم و لطیف و دوست داشتنی لباس جدا می شود چشم مهره ای وبرجسته

235,000 ریال
355,000 ریال

میمون موز به دست

چشم ها ،اجزای صورت و نوشته های روی موز و کف پا دوخت زیبا و ظریف روی پولیش هستند

480,000 ریال

قورباغه

لباس جدا می شود چشم ها و دهن گلدوزی شده

355,000 ریال