عروسک خاص

0 تومان

گاو

پولیش بسیار نرم و لطیف و دوست داشتنی لباس جدا می شود چشم مهره ای وبرجسته

23,500 تومان
35,500 تومان

میمون موز به دست

چشم ها ،اجزای صورت و نوشته های روی موز و کف پا دوخت زیبا و ظریف روی پولیش هستند

48,000 تومان

قورباغه

لباس جدا می شود چشم ها و دهن گلدوزی شده

35,500 تومان